Iværksætternes online magasin og blog
direkte_markedsføring
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on twitter
Share on email
Share on print

Direkte markedsføring | Offline marketing

Hvad er direkte markedsføring?

Direkte markedsføring, eller også kaldet direct marketing i markedsføringskredse, omhandler direkte kontakt til potentielle købere eller eksisterende kunder for at få dem til at lave en handling, som ofte er at få dem til at købe, men det kan blandt andet også være at få dem til at tilmelde sig nyhedsbreve, bestille et katalog og lignende, som i sidste ende skal få dem til at købe hos virksomheden.

Eksempler på direkte markedsføring:


(Læs også: Offline marketing)

Lovgivning omkring breve

Det er tilladt at sende direkte breve til private personer og virksomheder, undtagen hvis de på en eller anden måde har frabedt sig reklame. Disse breve kan indeholde mange forskellige tilbud og indholdet er helt op til virksomhederne at bestemme.

Det kan være alt fra flyers til kataloger, som også er med på listen af eksempler og kan være en god idé for dig at lave og sende ud, hvis du skal tilbyde en række produkter (mindre kan også gøre det, for eksempel en håndfuld produkter eller ydelser med uddybende forklaringer).

Hvis du vil gøre brug af muligheden, skal du være sikker på at du ikke bryder loven ved at sende breve til folk og virksomheder, der har frabedt sig reklame.

Hvis du skal sende breve ud til private personer, skal du tjekke Robinsonlisten, før du sender ud. Hvis du skal sende breve ud til virksomheder, skal du tjekke CVR.dk, hvor du kan sortere virksomheder, der er reklamebeskyttet, fra dem, der ikke er.

Lovgivning omkring telemarketing

Telemarketing overfor private personer er som regel ulovligt.

De få undtagelser er:

  • Salg af bøger
  • Salg af abonnementer på aviser, ugeblade og tidsskrifter
  • Salg af forsikringer
  • Salg af abonnementer på redningstjenester og sygetransport
  • Opkald med henblik på at få den private person til at donere penge til en velgørenhedsorganisation
  • Analyseinstitutter må gerne ringe til private for at lave neutrale undersøgelser


Undtagelserne gælder ikke for de personer, der er på Robinsonlisten, og man må ikke ringe igen, hvis en person beder en om lade være, og man må heller ikke beholde personens information, om det så bare er navn og telefonnummer, hvis personen beder en om at slette informationen.

Direkte telefonkontakt fra virksomheder til virksomheder med henblik på markedsføring og salg er lovligt. Dog ikke til personlige virksomheder (enkeltmandsvirksomhed og personlig ejet mindre virksomhed), hvis ejere er på Robinsonlisten.

Fordele og ulemper ved direkte markedsføring

direkte_markedsføring_fordele_og_ulemper

Fordele

Direkte markedsføring er god, når man vil udføre målrettet markedsføring, dvs. at du går direkte efter den individuelle.

Udover det kan du nemt tilpasse den slags markedsføring efter kundens behov og ønsker, for eksempel ved at lave individualiserede tilbud.

Det er også nemt at måle effekten af indsatsen, da du ofte vil få at vide af kunden, hvor vedkommende har fået tilbuddet henne.

Og du kan måle det endnu bedre, hvis du for eksempel laver koder til markedsføringsindsatsen.

Direkte markedsføring gør det også nemt at skabe dialog mellem dine potentielle kunder og dig selv (eller dine ansatte). Det gør det nemmere at sælge dit produkt i sidste ende, da du kan endevende kundens indsigelser.

Det fører videre til at direkte markedsføring er god til opbygning af kunderelationer, da det netop giver mulighed for dialog.

Ulemper

En af de store ulemper er at det kan være meget ressourcekrævende. Hele processen skal planlægges, der skal laves tryk, kontrolleres om du overhovedet må sende eller ringe til de individuelle modtagere, skrives/printes individuelle adresser og navne, osv.

Og det kan være nødvendigt at sende eller ringe til de individuelle modtagere for at vedligeholde kontakten og dermed interessen hos kunden.

Hvis det skal gøres flere gange årligt, så skal man også opdatere informationerne hver gang man skal sende. Det skal man for at sikre, at man ikke ender med at bryde loven.

Og dermed sætter lovgivningen også krav til dig og sætter begrænsninger for din indsats.

Du kan også nemt misse din målgruppe og sende til de helt forkerte, som allerede i starten ikke har interesse i dit produkt.

Og det kan også nemt ende med at du satser for lidt i forhold til alke de ressourcer, både i tid og penge, du bruger, så du ikke får nok retur.

Facebook kommentarer

Flere artikler

Startup Magazine