Iværksætternes online magasin og blog
resumé

Dit resumé i din forretningsplan

Dit resumé er vigtigt at have med i din forretningsplan, især hvis planen er til ekstern brug. Det vil sige, hvis du vil bruge den til at opnå finansiering eller finde en partner. Men det kan også være lige så vigtigt at skrive den, hvis den er til eget brug. Du kan forestille dig, at dit resumé er din mini-forretningsplan.
Her får du forklaring på, hvordan du skal skrive sektionen og hvilke spørgsmål du skal besvare.

Dit resumé skal være kort, højst én side. Og den skal fange læserens opmærksomhed hurtig. Hvis din målgruppe med din forretningsplan f.eks. er en investor eller en bankrådgiver, skal vedkommende hurtigt få indblik over din forretning. 

Investorer og bankrådgivere har som regel travlt og vil hurtigt bedømme din forretningsplan ud fra resuméet og vil være afgørende om de vil læse videre eller ej. Betragt derfor resuméet som en vigtig del af din forretningsplan. 

(Læs også: Skriv din egen forretningsplan)

Spørgsmål, der skal besvares i dit resumé

For at skrive din mini-forretningsplan, skal du kunne svare på de mest vigtige spørgsmål angående din virksomhed. Og derfor skal du, selvom den er en del af indledningen, først skrive det til sidst. Når du har styr på alle punkter i din forretningsplan. 

Vi kan opdele resuméet i seks delsektioner med hver deres egen fokusområde og med hver deres egne vigtige spørgsmål:

  • Din elevatortale
  • Kunderne
    Markedsføring og salg
  • Nøgletal
  • Virksomhedsformen og dig
  • Finansiering

Første delsektion: Din elevatortale

Første delsektion er din elevatortale, din korte salgstale. Her skal du svare på, hvad dit produkt eller ydelse er. Hvad sælger du og hvordan gør du det? Eller hvis din forretning er producent: Hvad producerer du og hvordan gør du det? Hvilke behov hjælper du kunderne med at realisere? 

Anden delsektion: Kunderne

Anden sektion handler specifikt om kunderne. Hvem er dine kunder? Hvad arbejder de med? Hvor bor de henne? Hvad er deres uddannelses- og lønniveau? Hvad er deres problemstillinger, som du kan hjælpe dem med? 

Tredje delsektion: Markedsføring og salg

Tredje sektion handler om dine vigtigste markedsførings- og salgsindsatser. Hvordan sender du dit budskab ud til dine potentielle kunder? Hvad er dine vigtigste markedsføringsindsatser? Hvad er dine vigtigste salgsindsatser? 

Fjerde delsektion: Nøgletal

Fjerde sektion omhandler dine nøgletal. Hvad dit produkts eller ydelses prisniveau? Hvor mange kunder forventer du at betjene det første år? Eller: Hvor mange produkter/ydelser forventer du at sælge i det første år? Hvad giver det i samlet omsætning? Og hvad giver den omsætning i resultat? 

Femte delsektion: Virksomhedsformen og dig

Femte delsektion omhandler virksomhedsformen og dig, stifteren. Hvad er virksomhedsformen af din forretning? Hvem er du? Hvad er din baggrund (uddannelse og erfaring)?

Sjette delsektion: Finansiering

Den sidste delsektion omhandler finansieringsbehovet og finansieringsvalget. Hvor stor er finansieringsbehovet? Hvad skal pengene bruges til? Hvor skal pengene komme fra? Hvad vil du selv byde ind med? 

Afslutning

Dit resumé, eller mini-forretningsplan om man vil, er uundværlig til ekstern brug. Men du vælger selv om du vil have den med, hvis din forretningsplan er til eget brug. Jeg vil klart anbefale, at du skriver den med lige meget hvad, da det vil give dig god indblik og overblik over din egen forretning.

Husk, at prøve at holde den kortfattet og præcist. Hvis du skriver dit resumé lige på øjet, kan du fange din læsers opmærksomhed og i bedste fald interesse. 

(Læs den oprindelige artikel)

Eksterne links

  • Startupsvar.dk’s version af et resumé i en forretningsplan. Tryk her
  • Small Business’ version (Engelsk). Tryk her
  • Grow Think’s Youtube-video om resuméer i en forretningsplan. Tryk her

Flere artikler

Startup Magazine