skriv din virksomheds forretningsplan 2023 med forretningsplanseksempler - forretningsplan eksempel

Skriv din virksomheds forretningsplan

Det at skrive en forretningsplan kan være en rigtig svær ting at gennemføre. Hvad skal jeg skrive? Hvad skal indholdet overhovedet være? Er en forretningsplan på en enkelt side eller er det flere sider? Skal jeg overhovedet skrive om mig selv?

Du havde måske slet ingen anelse om, hvordan man skriver sådan en. Du havde hørt om disse dokumenter før, men du havde aldrig nogensinde set et eksemplar.

Og det kan jeg godt forstå. Forretningsplaner er noget, som de fleste ikke møder i deres liv. Men du er her af en grund. Du er højst sandsynligt blevet bedt om at skrive en forretningsplan, som du skal bruge til et formål. Eller som de færreste, så er du i gang med at skrive den til eget brug.

De fleste, der skal skrive en plan til deres virksomheder, bliver bedt om at skrive en af en bank. Enten fordi de har ansøgt om en erhvervskonto eller fordi de skal låne penge af banken. Eller så skal de skrive et eksemplar for en investor eller et familiemedlem, der skal låne penge til én.

Uanset, hvad formålet med din forretningsplan er, får du her en guide i, hvordan du skal skrive den.

Relateret: Skabelon til forretningsplan

Hvad skal jeg have med i min forretningsplan?

Formålet med din forretningsplan er meget afgørende overfor, hvad indholdet af forretningsplanen skal være.

Hvis du skal bruge den til eget brug i virksomheden, kan du 100% udelade den personlige sektion, for du kender dig selv allerede nok. Og den tjener heller intet at blive indlemmet, da der er ingen, der behøver at vide mere om dig mere end nødvendigt, i din virksomhed.

Du kan også undlade den, hvis du skal låne penge af din bank. De kender dig allerede, så du behøver ikke introducere dig selv på den lidt avancerede måde.

Men du skal selvfølgelig have personlige forhold med, hvis du ansøger om lån i en bank, der ikke kender dig, søger om erhvervskonto eller skal bruge forretningsplan til en investor. De skal gerne lære dig at kende, for du er nemlig det vigtigste aktiv i din virksomhed.

Forretningsplanen er næsten det eneste, du kan undlade eller tage med. Men hvis planen er til eget brug, bestemmer du selvfølgelig 100%, hvilke sektioner du vil have med eller ej.

Hvis du, som de fleste, der læser det her, skal bruge din virksomheds forretningsplan til banken eller investoren, vil jeg råde dig til at have alle sektioner med.

Hvor lang skal forretningsplanen være?

Endnu engang afhænger det af formålet. Hvis den er til eget brug, bestemmer du selv, hvor kort eller hvor lang den skal være.

Den kan være på 5 sider, 50 sider eller 500 sider. Så længe du opfylder dets formål, så kan du selv bestemme længden.

Hvis du derimod skal bruge din virksomheds forretningsplan til banken eller en investor, er det en helt anden sag. Her vil jeg råde dig til, at den skal være på højst 15 sider. Ikke mere, da det kan blive træls for læseren, hvis det bliver længere end det.

15 sider kan måske lyde virkelig meget for dig. Især, hvis du som mange andre havde hørt, at en forretningsplan kun er på en enkelt side. Du kan tro, at det ikke er tilfældet. Det, du har hørt om, er en business model canvas. Eller lean model canvas. Det er en meget simplificeret form for forretningsplan.

Og dog ikke helt. Lean model canvas indeholder kun nøgleområder og nøgleord og passer bedst til eget brug. Ellers kan den være meget forvirrende, hvis man ikke er en del af virksomheden og kigger på det første gang.

Relateret: Forretningsplan til banken

Sådan skriver du din forretningsplan

Her får du vejledning om, hvordan du skal skrive din forretningsplan. Og du kan gøre processen meget nemmere for dig selv ved at købe Startup Magazine’s egne forretningsplanseksempler.

Du kan finde eksemplerne i mange forskellige slags fra forskellige brancher. Med i købet får du en version af eksemplet, som du kan redigere selv og dermed kan bruge til at skrive din egen forretningsplan.

Spar masser af tid og spar penge, du måske ville bruge på en rådgiver, og køb vores forretningsplanseksempler til kun 199 kroner inkl. moms!

Eksemplerne er skrevet af en professionel rådgiver og er sammensat ved brug af faktiske forretningsplaner, der blev brugt i den virkelige verden. Du får dermed også inspiration til, hvordan du kan vækste din virksomhed. Og du finder selvfølgelig ud af, hvordan en plan skal se ud.

Indholdet af en forretningsplan

Forsiden af en forretningsplan

forretningsplanseksempler - mockup
Forsideeksempel fra Startup Magazine's forretningsplanseksempler.

Forretningsplanens forside skal fange læseren med det samme, men den skal også være overskuelig og enkel.

Du kan designe den på forskellige måder og bruge grafiske elementer. Men lad være med at overdrive det.

Hav gerne din virksomheds logo med. Virksomhedens navn skal selvfølgelig også være med, det samme skal typen af dokumentet, altså at det er en forretningsplan.

Du må også meget gerne have korte kontaktinfo med i forsiden. For eksempel telefonnummer, CVR-nummer og eventuelt virksomhedens e-mailadresse.

Du kan også have andre billeder end logoet på forsiden. For eksempel billeder af virksomhedens produkter. Eller billeder, som virksomheden har lavet eller fået lavet i forbindelse med reklamekampagner, uden alle reklameteksterne, selvfølgelig.

Indholdsfortegnelse

Hav altid en indholdsfortegnelse med i din forretningsplan. Den viser hurtigt, hvad indholdet er og hvor læseren kan finde den. Det bliver nemlig nemmere for læseren at finde ud af, hvor vedkommende skal finde relevant information om din virksomhed.

Hold den simpelt. Brug gerne dit tekstredigeringsprograms automatiske indholdsfortegnelse.

Baggrundsoplysninger

Baggrundsoplysningerne skal vise information om dig selv personligt. Og det samme om din medejer eller dine medejere, hvis du har sådan nogle.

Disse informationer skal være som minimum være indlemmet:

 1. Navne
 2. Adresse
 3. Hjemmeside (hvis der er)
 4. Telefonnummer
 5. CPR-nummer
 6. E-mail
 7. Civilstand
 8. Børn
 9. Uddannelse
 10. Arbejde

Resumé

Resuméet af din forretningsplan (Eller populært også kaldet executive resume) er din helt forkortede version af din forretningsplan. Din en-siders plan så at sige.

Den skal fortælle kort, højst én side, om de mest vigtige informationer, der er indlemmet i forretningsplanen.

 1. Hvad laver virksomheden og hvad sælger den?
 2. Hvad er dens markedsføringsindsatser?
 3. Hvem ejer virksomheden?
 4. Hvad er forretningsplanens formål?

 

Disse spørgsmål skal resuméet som minimum svare på og har formål til at fange læserens interesse. Hvis den ikke er god nok, kan læseren sagtens finde på at springe hele indholdet over. Især hvis det er en investor, vi snakker om. 

Relateret: Dit resumé i din forretningsplan

Personlige forhold

Denne sektion handler om dig. Og dine medejere, hvis du har nogle.

Sektionen skal fortælle læseren om, hvem du er, og skal overbevise vedkommende om at du har, hvad der skal til for at blive succesfuld med din virksomhed.

Sagt på andre måder er sektionen en anderledes og lidt mere avanceret form for CV. Den skal fortælle om din erfaring, hvorfor du har startet din virksomhed og eventuelt vise dine økonomiske forhold. Sidstnævnte er vigtig, hvis din virksomheds forretningsplan skrives til en bank.

Punkter, du kan vælge at have med under Personlige forhold:

 • Formål med etablering af virksomheden
 • Uddannelse og erfaring
 • Økonomi
 • Privatbudget
 • Viden om produktet/ydelsen
 • Personligt indtægt
 • Arbejdstider
 • Arbejdsfunktioner
 • Planer for virksomheden
 • Styrker og svagheder
 • Statsborgerskab


Relateret: 
Personlige forhold i din forretningsplan

Produktet/ydelsen

Produktbeskrivelsen skal forklare kort, hvad din virksomhed sælger til dens kunder. Sektionen er en af de vigtigste, for dine produkter eller ydelser er dem, der skal tjene penge til virksomheden.
 
Vær derfor grundig med produktbeskrivelsen, men lad være med at trække det i langdrag. Hvis du for eksempel har mange forskellige produkter, kan du med fordel opdele dem i kategorier med nogle få eksempler af produkter fra hvert kategori. Hvis du har rigtig mange produkter eller ydelser, kan du med fordel vedlægge et ekstra dokument, der viser alle produkter eller ydelser. Eller endnu bedre en hjemmeside, hvis din virksomhed har sådan en.
 
Produktet eller ydelsen er centrum i din virksomhed, hvis man ser bort fra dig selv. Forklar, hvad det er hele hypen handler om. Kort og præcist. Bliv ikke for detaljeret, men lad være med at udelade noget.
 
Produktbeskrivelsen kan indeholde:
 
 1. Produkter/Ydelser
 2. Priser
 3. Afdækning af kundebehov
 4. Eksisterende kunder
 5. Leverandører

Markedet og branchen

Nu kommer tidspunktet for at du skal forklare, hvem dine kunder er og hvem dine konkurrenter er. Det kræver, at du laver en god omgang research og overvejelser, når du skal have fastlagt begge punkter, så brug gerne god tid på sektionen.

Det er vigtige punkter, da de vil have stor indflydelse på, hvordan du kommer til at agere på markedet og branchen. 

Punkter under Markedet og branchen 

 • Sektorvalg
 • Geografisk afgrænsning
 • Demografi
 • Markedet
 • Branchen
 • Nærmeste konkurrenter
 • Konkurrenternes stærke og svage sider
 • Virksomhedens muligheder og trusler på markedet


Relateret:
Markedsanalyse og brancheanalyse

Markedsføring og salg

Hvis markedet, dine potentielle kunder, ikke kender til dit produkt eller ydelse, opnår du ingen salg.

Din beskrivelse af markedet og dine kunder vil have givet dig et godt billede af, hvor du kan nå ud til kunderne og hvordan du kan får dit budskab ud til dem.

Hvis dine kunder er Facebookbrugere, ved du hvor dine indsatser skal være. Hvis de er salgschefer, produktionsledere eller selvstændige ved du, hvor du kan finde dem.

Hvis du har en butik, som kun sælger lokalt, kan det være nok med skiltning udenfor butikken blandet med registrering på Google My Business, en Facebookside og måske en en-sides hjemmeside.

Men det kan også være nødvendigt med en blanding af medier med Tv-reklamer, sider på forskellige sociale medier, intens indsats på søgemaskiner, PR, en topmoderne hjemmeside, osv.

Det hele afhænger af valget af din målgruppe, din geografiske afgrænsning og konkurrencesituationen. Og du skal have sat mål for dine salgs- og markedsføringsindsatser, succeskriterier, så du kan måle om dit arbejde har været det i værd i de forskellige markedsførings- og salgsindsatser. 

Punkter under Salg og markedsføring: 

 • Salgs- og markedsføringsindsatser
 • Årligt markedsføringsbudget
 • Indsatser og PR ved åbning
 • Salgs- og markedsføringsmål
 

Vækstplaner

Din gode vision for virksomhedens fremtid skal understøttes med klare mål og specifikke metoder til, hvordan de mål skal nås.

Dine mål for forretningen kan f.eks. være, hvor mange kunder virksomheden skal have i de kommende år, kundetilfredshedsrater, nye specifikke produkter eller ydelser, som skal lanceres indenfor en given periode, og mange andre.

Derudover skal du have dine vækstplaner for din forretning fastlagt. Dine vækstplaner kan være, at du måske vil etablere flere butikker, udvide dit produktsortiment, indtage andre markeder og andre områder, der kan give vækste din virksomhed. 

Eksempler på punkter: 

 • Mål
 • Forventet omsætning de næste tre år
 • Vækstplaner


Relateret:
Vækstplaner i din forretningsplan

Organisering af virksomheden

Hvordan vil din virksomhed blive drevet af din eller jeres team? Hvad er forretningsgangene? Hvilke rammer vil du bygge, så virksomhedens administration kan køre gnidningsfrit og uden at påvirke salgsindsatsen?

Og hvad skal dine forretningsbetingelser overfor dine kunder være? Her skal du skrive om alt det praktiske af den administrative del. 

Indhold af Organisering: 

 • Praktiske informationer om virksomheden
 • Virksomhedsform
 • Bankforbindelse
 • Rådgivere
 • Krav til beliggenhed
 • Nødvendigt udstyr ved opstart
 • IT-anvendelse
 • Teamet/Personalet
 • Organisationsdiagram
 • Forretningspolitikker
 • Regnskabs- og administrative rutiner
 • Forsikringer
 • Sparringspartner
 

Budgetter

Næsten alle dine planer og projekter indenfor din nye eller eksisterende virksomhed koster penge, og de omkostninger skal lægges i relevante budgetter sammen med dine forventede indtægter.

Dine budgetter er ikke bare til for at pynte på din forretningsplan. De er nyttige værktøjer, der kan vise dig om dine planer og projekter kan realiseres økonomisk. Hvis det viser sig, at et punkt i din forretningsplan bliver økonomisk problematisk, kan du altid vende tilbage til det punkt og redigere det. 

Hvis formålet med din forretningsplan er finansiering på en eller anden måde, vil det være en god idé at få dine budgetter gennemgået og valideret af en revisor, bogfører eller anden relevant økonomisk rådgiver. Det forhøjer dine budgetters troværdighed gevaldigt og bankrådgiveren eller investoren vil have større tiltro til dit projekt. 

Budgetter, du kan have med i indholdet af din forretningsplan:

 • Etableringsbudget
 • Driftsbudget
 • Likviditetsbudget
 
Relateret: Budgetter

Eventuelt: Finansiering

Hvi du er en erhvervsdrivende selvstændig kan din forretningsplans formål være at hente finansiering til et projekt, f.eks. anlægsudvidelse eller etablering af ny butik, i virksomheden og hvis din forretning er en startup vil det selvfølgelig være etableringen af din forretning, d søger finansiering til.

Du kan søge penge mange steder, og førnævnte eksempler med banken og investorer er ikke de eneste muligheder. Andre muligheder kan være crowdfunding, venner og familie og såkaldt leverandørfinansiering. 

Hvis du selv har økonomien til at putte penge i virksomheden, skal du skrive det med, og hvis du allerede har hentet penge andre steder eller har andre kautionister skal du fortælle om det detaljeret. 

Mulige punkter under Finansiering:

 • Nødvendig etableringskapital (Efter dit etableringsbudget)
 • Nødvendig likviditet (Efter dit likviditetsbudget)
 • Samlet finansieringsbehov (Nødvendig etableringskapital + Nødvendig likviditet


(Læs også: Finansiering af virksomhed)

Eventuelt: Bankbehov

Hvis du skriver din forretningsplan til en bank, skal du have skrevet en sektion, der hedder Bankbehov.

Den skal vise, hvad du gerne vil have fra banken. Forklar det kort og godt, så banken indenfor få sekunder ved, hvad du beder dem om.

Punkter, du kan have med under sektionen:

 • Finansiering (I stedet for ovennævnte sektion)
 • Erhvervskonto (Hvis du søger om en erhvervskonto)
 • Kontanter (Hvis din virksomhed skal have lagt kontanter ind i banken, løbende. Eller endnu bedre, hvis din virksomhed skal være kontantløs)

Forretningsplanseksempler

Gør det nemmere for dig selv og gør brug af vores forretningsplanseksempler. Med vores eksempler kan du forkorte din udarbejdelsesprocess med flere dage!

De koster kun 199 kr. inkl. moms pr. stk!

Med i pakken får du:

 1. Eksempel
 2. Skabelon
 3. Vejledning


Start din proces med det samme. Klik på billedet nedenunder!

Flere artikler

sammen_er_vi_bedst
Tinna Hvalkof

Sammen er vi bedst!

Det er om noget blevet tydeligt, hvor vigtigt vores relationer er for vores velbefindende og ja, vores udvikling. Sammen er vi bedst!

Læs artiklen »
Startup Magazine

NYHEDSBREV

STARTUP MAGAZINE new logo white

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV OG MODTAG
NYT OM NYE ARTIKLER OG PRODUKTER